PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO WD 2014 - 2020 

 

Umowy o dofinansowanie podpisane w czerwcu 2016 roku:

Umowy podpisane 1.4.1A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)


Umowy o dofinansowanie podpisane w lipcu 2016 roku:

Umowy podpisane 1.2.1A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.2.1B - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.4.1A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.4.2A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)


Umowy o dofinansowanie podpisane w sierpniu 2016 roku:

Umowy podpisane 1.4.1A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.4.2A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.4.2D - nabór styczeń 2016 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.2.1A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.2.1B - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.2.2A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.5.1A - nabór styczeń 2016 (link do naboru)


Umowy o dofinansowanie podpisane we wrześniu 2016 roku:

Umowy podpisane 1.4.1A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.2.1A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.2.1B - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.2.2A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.5.1A - nabór styczeń 2016 (link do naboru)

Umowy podpisane 3.2 A,B,C - nabór styczeń 2016 (link do naboru)


Umowy o dofinansowanie podpisane w październiku 2016 roku:

Umowy podpisane 1.4.1A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.2.1A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.2.1B - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.5.1A - nabór styczeń 2016 (link do naboru)

Umowy podpisane 3.2 A,B,C - nabór styczeń 2016 (link do naboru)


Umowy o dofinansowanie podpisane w listopadzie 2016 roku:

Umowy podpisane 1.2.1 A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.4.2 A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.5.1A - nabór styczeń 2016 (link do naboru)

Umowa podpisana 3.1 A - nabór kwiecień 2016 (link do naboru)

Umowa podpisana INSTRUMENTY FINANSOWE - tryb pozakonkursowy


Umowy o dofinansowanie podpisane w grudniu 2016 roku:

Umowy podpisane 1.4.1 A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.5.1 A - nabór styczeń 2016 (link do naboru)

Umowy podpisane 3.1 A - nabór kwiecień 2016 (link do naboru)

Umowy podpisane 3.1 B - nabór czerwiec 2016 (link do naboru)

Umowa podpisana 3.5 A,B - nabór maj 2016 (link do naboru)


Umowy o dofinansowanie podpisane w styczniu 2017 roku:

Umowy podpisane 1.5.1 A - nabór styczeń 2016 (link do naboru)

Umowy podpisane 3.1 A - nabór kwiecień 2016 (link do naboru)

 


Umowy o dofinansowanie podpisane w lutym 2017 roku:

Umowy podpisane 1.4.1 A - nabór grudzień 2015 (link do naboru)

Umowy podpisane 1.5.1 A - nabór styczeń 2016 (link do naboru)

Umowy podpisane 3.2 A,B,C - nabór wrzesień 2016 (link do naboru)

Umowy podpisane 3.3 A - nabór maj 2016 (link do naboru)

 


Umowy o dofinansowanie podpisane w marcu 2017 roku:

Umowy podpisane 1.5.1 A - nabór styczeń 2016 (link do naboru)

Umowy podpisane 3.1 A - nabór kwiecień 2016 (link do naboru)

Umowy podpisane 3.2 A,B,C - nabór wrzesień 2016 (link do naboru)

Umowy podpisane 3.3 A - nabór maj 2016 (link do naboru)


Umowy o dofinansowanie podpisane w kwietniu 2017 roku:

Umowy podpisane 3.2 A,B,C - nabór wrzesień 2016 (link do naboru)

Umowa podpisana 3.5 A,B - nabór maj 2016 (link do naboru)


Umowy o dofinansowanie podpisane w czerwcu 2017 roku:

Umowy podpisane 1.3.1 A - nabór 133/16

Umowy podpsiane 1.3.1 B - nabór 133/16

Umowy podpisane 1.4 C - nabór 211/16

Umowy podpisane 3.3.1 C - nabór 152/16

Umowy podpisane 3.3.2 C - nabór 153/16

Umowy podpisane 3.3.1 B - nabór 147/16


Umowy o dofinansowanie podpisane w Lipcu 2017 roku:

w ramach konkursu 1.2.1 C - nabór 179/16

w ramach konkursu 1.3.1 Anabór 133/16

w ramach konkursu 1.5 A - nabór 160/16

w ramach konkursu 3.2 A,B,C - nabór 023/15

w ramach konkursu 3.3.1 B - nabór 147/16

w ramach konkursu 3.3.1 A - nabór 63/16

w ramach konkursu 3.3.2 A - nabór 64/16

 w ramach konkursu 3.3.3 C - nabór 154/16


Umowy o dofinansowanie podpisane w Sierpniu 2017 roku:

w ramach konkursu 1.3.1 C - nabór 181/16

w ramach konkursu 1.3.2 C - nabór 182/16

w ramach konkursu 1.5 A - nabór 159/16

w ramach konkursu 1.5 A - nabór 160/16

w ramach konkursu 3.3.1 B - nabór 147/16

w ramach konkursu 3.3.2 B - nabór 148/16

w ramach konkursu 3.3.1 B - nabór 152/16

w ramach konkursu 3.3.1 A - nabór 63/16


Umowy o dofinansowanie podpisane we Wrześniu 2017 roku:

w ramach konkursu 1.2.2 C - nabór 180/16

w ramach konkursu 1.3.2 C - nabór 182/16

w ramach konkursu 1.3.3 C - nabór 183/16

w ramach konkursu 1.5 A - nabór 159/16

w ramach konkursu 1.5 A - nabór 160/16

w ramach konkursu 3.1 A - nabór 61/16

w ramach konkursu 3.1 A - nabór 61/16

w ramach konkursu 3.2 A,B,C - nabór 136/16

w ramach konkursu 3.3.1 B - nabór 147/16

w ramach konkursu 3.3.2 B - nabór 148/16

w ramach konkursu 3.3.2 C  - nabór 153/16

w ramach konkursu 3.3.3 B - nabór 149/16


Umowy o dofinansowanie podpisane we Październiku 2017 roku:

w ramach konkursu 1.3.2 A - nabór 134/16

w ramach konkursu 1.3.2 C - nabór 182/16

w ramach konkursu 1.3.3 C- nabór 183/16

w ramach konkursu 1.5 A - nabór 160/16

w ramach konkursu 3.3.1 A - nabór 63/16

w ramach konkursu 3.3.2 A - nabór 64/16

w ramach konkursu 3.3.1 B - nabór 147/16

w ramach konkursu 3.3.3 B - nabór 149/16

w ramach konkursu 3.5 AB - nabór 189/16


Umowy o dofinansowanie podpisane we Listopadzie 2017 roku:

w ramach konkursu 1.2.2 C - nabór 180/16

w ramach konkursu 1.3.1 C - nabór 181/16

w ramach konkursu 1.3.2 A - nabór 134/16

w ramach konkursu 1.3.3 A  - nabór 135/16

w ramach konkursu 1.4 C  - nabór 211/16

w ramach konkursu 1.4 Bab  nabór 215/16

w ramach konkursu 1.5 A - nabór 159/16

w ramach konkursu 1.5 A - nabór 160/16

w ramach konkursu 3.2 A,B,C - nabór 136/16

w ramach konkursu 3.3.1 C - nabór 152/16

w ramach konkursu 3.3.1 B - nabór 147/16

w ramach konkursu 3.3.3 B - nabór 149/16

w ramach konkursu 3.3.1 A - nabór 63/16

w ramach konkursu 3.3.2 A - nabór 64/16

w ramach konkursu 3.3.3 A - nabór 65/16


Umowy o dofinansowanie podpisane we Grudzień 2017 roku:

w ramach konkursu 1.2.2 A - nabór 209/16

w ramach konkursu 1.2.2 B- nabór 210/16

w ramach konkursu 1.2.1 C - nabór 179/16

w ramach konkursu 1.2.2 C - nabór 180/16

w ramach konkursu 1.3.2 C- nabór 182/16

w ramach konkursu 1.3.2 A - nabór 134/16

w ramach konkursu 1.3.2 B - nabór 134/16

w ramach konkursu 1.4 Bab  nabór 215/16

w ramach konkursu 1.4 Bab  nabór 216/16

w ramach konkursu 1.4 Bc nabór 217/16

w ramach konkursu 1.4 Bc nabór 218/16

w ramach konkursu 1.5 A - nabór 159/16

w ramach konkursu 1.5 A - nabór 160/16

w ramach konkursu 3.1 A - nabór 61/16

w ramach konkursu 3.3 B - nabór 147/16

w ramach konkursu 3.2 C nabór 153/16

w ramach konkursu 3.3.1 A - nabór 63/16

w ramach konkursu 3.3.2 A - nabór 64/16

w ramach konkursu 3.3.3 A - nabór 65/16


Umowy o dofinansowanie podpisane w Lutym 2018 roku:

w ramach konkursu 1.4 A  nabór 224/16

w ramach konkursu 1.4 Bab  nabór 215/16

w ramach konkursu 1.4 Bc nabór 218/16

w ramach konkursu 3.2 A - nabór 136/16

 


Umowy o dofinansowanie podpisane w Marcu 2018 roku:

w ramach konkursu 1.2.1 B - nabór 239/16

w ramach konkursu 1.2.2 B - nabór 210/16

w ramach konkursu 1.3 C  nabór 181/16

w ramach konkursu 1.4 A  nabór 224/16

w ramach konkursu 1.4 Bab  nabór 215/16

w ramach konkursu 1.4 Bab  nabór 216/16

w ramach konkursu 1.4 Bc nabór 217/16

w ramach konkursu 1.4 Bc nabór 218/16

w ramach konkursu 1.5 A - nabór 159/16

w ramach konkursu 1.5 Anabór 160/16

w ramach konkursu 3.2 A - nabór 136/16

w ramach konkursu 3.3.1 A - nabór 63/16

w ramach konkursu 3.3.2 A - nabór 64/16

w ramach konkursu 3.3.3 A - nabór 65/16

 


Umowy o dofinansowanie podpisane w Kwietniu 2018 roku:

w ramach konkursu 1.2.1 B - nabór 239/16

w ramach konkursu 1.3 C nabór 181/16

w ramach konkursu 1.4 A  nabór 224/16

w ramach konkursu 1.4 Bab  nabór 215/16

w ramach konkursu 1.4 Bab  nabór 216/16

w ramach konkursu 1.4 Bc nabór 217/16

w ramach konkursu 3.1 C- nabór 161/16

w ramach konkursu 3.3.3 B - nabór 149/16

w ramach konkursu 3.3.3 A - nabór 65/16


Umowy o dofinansowanie podpisane w Maju 2018 roku:

w ramach konkursu 1.2.2 A - nabór 209/16

w ramach konkursu 1.2.1 B- nabór 239/16

w ramach konkursu 1.4 A  nabór 224/16

w ramach konkursu 1.4 Bab  nabór 215/16

w ramach konkursu 1.4 Bab nabór 216/16

w ramach konkursu 1.4 Bc nabór 217/16

w ramach konkursu 1.5 A - nabór 160/16 


Umowy o dofinansowanie podpisane w Czerwcu 2018 roku:

w ramach konkursu 1.2 A - nabór 238/16

w ramach konkursu 1.2 B - nabór 239/16

w ramach konkursu 1.4 A  nabór 224/16

w ramach konkursu 1.4 Bab - nabór 215/16

w ramach konkursu 1.4 Bab - nabór 216/16

w ramach konkursu 1.4 Bc - nabór 217/16

w ramach konkursu 1.4 Bc nabór 218/16

w ramach konkursu 1.5 A - nabór 159/16

w ramach konkursu 3.3.1 A - nabór 258/16

w ramach konkursu 3.3.2 A - nabór 64/16

w ramach konkursu 3.3.3 A - nabór 65/16

w ramach konkursu 3.3.1 B - nabór 147/16


Umowy o dofinansowanie podpisane w Lipcu 2018 roku:

w ramach konkursu 1.2 A - nabór 238/1

w ramach konkursu 1.4 A  nabór 224/16

w ramach konkursu 3.3.1 A - nabór 258/16

w ramach konkursu 3.3.3 B - nabór 149/16


Umowy o dofinansowanie podpisane w Sierpniu 2018 roku:

w ramach konkursu 1.4 Bab - nabór 216/16

w ramach konkursu 1.4 Bc - nabór 217/16

w ramach konkursu 1.4 A  nabór 224/16

w ramach konkursu 1.2 A - nabór 238/1

w ramach konkursu 3.3.1 A - nabór 258/16

 


Umowy o dofinansowanie podpisane w Październiku 2018 roku:

w ramach konkursu 3.3.1 A - nabór 258/16

w ramach konkursu 3.3.3 B - nabór 149/16

w ramach konkursu 1.2 A - nabór 238/1

w ramach konkursu 1.2 B - nabór 239/16

w ramach konkursu 1.5 A - nabór 264/17