Aktualna wersja harmonogramu na 2018 rok:

Harmonogramu na rok 2018
Uchwała ZWD nr 4664_V_17 wraz z uzasadnieniem (Harmonogram 2018)Wykaz zmian w Harmonogramie 2018

 

 

Wersje archiwalne dostępne są stronie RPO WD.