W dniu 08 października 2019 r. uchwałą nr 1300/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

 

Harmonogram naborów na 2019 rok

Uchwała nr 1300/VI/19

 

Archiwalne wersje harmonogramu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.