W dniu 30 października 2019 r. uchwałą nr 1352/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

 

Harmonogram naborów na 2019 rok

Uchwała nr 1352/VI/19

 

12 lutego 2020 r. uchwałą nr 1773/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020.

                                              

Harmonogram naborów wniosków na 2020 r. – 12.02.2020 r.

Uchwała nr 1773/VI/20

 

Archiwalne wersje harmonogramu