Poniżej znajduje sie lista ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach:

  1. Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych, Inwestycje i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wzmacnianie potencjału B+R (Działanie 1.2, Działanie 1.4, Działanie 1.5)
  2. Infrastruktura biznesowa, Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych, Inwestycje i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wzmacnianie potencjału B+R (Działanie 1.3)
  3. Odnawialne źródła energii oraz ciepłownictwo i kogeneracja (Działanie 3.1)
  4. Gospodarka niskoemisyjna: - Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii oraz ciepłownictwo i kogeneracja (Działanie 3.2)
  5. Odnawialne źródła energii oraz ciepłownictwo i kogeneracja (Działanie 3.5)

 

Wykaz dodatkowych kandydatów na ekspertów - 16 lipca 2019

Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia dodatkowego wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin przyporządkowanych do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej - 16 lipca 2019

Załącznik do zarządzenia  

 

Wykaz kandydatów na ekspertów

Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin przyporządkowanych do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

 

Dokumentacja Komisji Oceny Projektów (KOP):

Regulamin KOP z dnia 30.11.2016 r.

 

Wersje archiwalne:

Regulamin KOP z dnia 21.09.2016 r.

Regulamin KOP z dnia 29.09.2015 r.