Poniżej znajduje sie lista ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) w następujących dziedzinach:

  1. Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych, Inwestycje i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wzmacnianie potencjału B+R (Działanie 1.2, Działanie 1.4, Działanie 1.5)
  2. Infrastruktura biznesowa, Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnych, Inwestycje i doradztwo dla przedsiębiorstw, Wzmacnianie potencjału B+R (Działanie 1.3)
  3. Odnawialne źródła energii oraz ciepłownictwo i kogeneracja (Działanie 3.1)
  4. Gospodarka niskoemisyjna: - Efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii oraz ciepłownictwo i kogeneracja (Działanie 3.2)
  5. Odnawialne źródła energii oraz ciepłownictwo i kogeneracja (Działanie 3.5)

 

Dokumentacja Komisji Oceny Projektów (KOP):

Zarządzenie nr 39/2021 Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z dnia 20.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Regulamin Pracy KOP – z dnia 20.09.2021

 

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z dnia 08.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Regulamin KOP – z dnia 08.02.2021 r.

Załączniki do Regulaminu KOP

 

 

Na mocy zarządzenia nr 34/2021 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wykreślenia eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin przyporządkowanych do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej wykreślono z Wykazu kandydata plasującego się na pozycji 7.

 

Wykaz kandydatów na ekspertów – aktualizacja 19.04.2021 r.

Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykreślenia eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin przyporządkowanych do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

 

Wykaz kandydatów na ekspertów

Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin przyporządkowanych do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

 

Wykaz dodatkowych kandydatów na ekspertów - 16 lipca 2019

Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia dodatkowego wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin przyporządkowanych do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej - 16 lipca 2019

Załącznik do zarządzenia 

 

Wersje archiwalne:

 

Regulamin KOP z dnia 30.11.2016 r.

Regulamin KOP z dnia 21.09.2016 r.

Regulamin KOP z dnia 29.09.2015 r.