Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw oraz stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw a także sposób udzielania informacji o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania reguluje Zestaw Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, przyjmowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w drodze uchwały.

 

Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - link:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=6116&idmp=41&r=r

 

Petycje - kliknij aby przejść do rejestru petycji