Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca udostępnia osobom uprawnionym, tj. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, następujące środki wspierające komunikowanie się:

- poczta elektroniczna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- faks 71 776 58 01,

- strona internetowa www.dip.dolnyslask.pl

 

Osoba uprawniona w kontaktach z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą może korzystać również z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) na zasadach określonych w art. 12 wymienionej wyżej ustawy. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Aby osoba uprawniona mogła skorzystać z powyższego świadczenia jest zobowiązana to zgłosić Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane za pomocą poczty elektronicznej lub przesłane faksem (na wyżej podany adres lub numer) albo w formie papierowej przesłane pocztą (data wpływu rozpoczyna bieg terminu) lub złożone w sekretariacie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław (I piętro).