REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA DIP 2019

Zarządzenie nr 1 z 2019 r.

Zarządzenie nr 2 z 2019 r.

Zarządzenie nr 3 z 2019 r.

Zarządzenie nr 5 z 2019 r.

Zarządzenie nr 7a z 2019 r.

Zarządzenie nr 10 z 2019 r.

Zarządzenie nr 11 z 2019 r.

Zarządzenie nr 12 z 2019 r.

Zarządzenie nr 13 z 2019 r.

Zarządzenie nr 14 z 2019 r.

Zarządzenie nr 15 z 2019 r.

Zarządzenie nr 16 z 2019 r.

Zarządzenie nr 17 z 2019 r.

Zarządzenie nr 18 z 2019 r.

Zarządzenie nr 19 z 2019 r.

Zarządzenie nr 20 z 2019 r.

Zarządzenie nr 21 z 2019 r.

Zarządzenie nr 22 z 2019 r.

Zarządzenie nr 23 z 2019 r.

Zarządzenie nr 24 z 2019 r.

Zarządzenie nr 25 z 2019 r.

Zarządzenie nr 26 z 2019 r.

Zarządzenie nr 27 z 2019 r.

Zarządzenie nr 28 z 2019 r.

Zarządzenie nr 29 z 2019 r.

Zarządzenie nr 30 z 2019 r.

Zarządzenie nr 31 z 2019 r.

Zarządzenie nr 32 z 2019 r.

Zarządzenie nr 33 z 2019 r.

Zarządzenie nr 34 z 2019 r.

Zarządzenie nr 35 z 2019 r.

Zarządzenie nr 36 z 2019 r.

Zarządzenie nr 37 z 2019 r.

Zarządzenie nr 38 z 2019 r.

Zarządzenie nr 39 z 2019 r.

Zarządzenie nr 40 z 2019 r.

Zarządzenie nr 41 z 2019 r.

Zarządzenie nr 42 z 2019 r.

Zarządzenie nr 43 z 2019 r.

Zarządzenie nr 44 z 2019 r.

Zarządzenie nr 45 z 2019 r.

Zarządzenie nr 46 z 2019 r.

Zarządzenie nr 47 z 2019 r.

Zarządzenie nr 48 z 2019 r.

Zarządzenie nr 49 z 2019 r.

Zarządzenie nr 50 z 2019 r.

Zarządzenie nr 51 z 2019 r.

Zarządzenie nr 52 z 2019 r.

Zarządzenie nr 53 z 2019 r.

Zarządzenie nr 54 z 2019 r.

Zarządzenie nr 55 z 2019 r.

Zarządzenie nr 56 z 2019 r.

Zarządzenie nr 57 z 2019 r.

Zarządzenie nr 58 z 2019 r.

Zarządzenie nr 59 z 2019 r.

Zarządzenie nr 60 z 2019 r.

Zarządzenie nr 61 z 2019 r.

Zarządzenie nr 62 z 2019 r.

Zarządzenie nr 63 z 2019 r.

Zarządzenie nr 64 z 2019 r.

Zarządzenie nr 65 z 2019 r.

Zarządzenie nr 66 z 2019 r.

Zarządzenie nr 67 z 2019 r.

Zarządzenie nr 68 z 2019 r.

Zarządzenie nr 69 z 2019 r.