REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA DIP 2022

Zarządzenie nr 1 z 2022 r.

Zarządzenie nr 2 z 2022 r

Zarządzenie nr 3 z 2022 r.

Zarządzenie nr 4 z 2022 r.

Zarządzenie nr 5 z 2022 r.

Zarządzenie nr 6 z 2022 r.

Zarządzenie nr 7 z 2022 r.

Zarządzenie nr 8 z 2022 r.

Zarządzenie nr 9 z 2022 r.

Zarządzenie nr 10 z 2022 r.

Zarządzenie nr 10 z 2022 r.

Zarządzenie nr 12 z 2022 r.

Zarządzenie nr 13 z 2022 r.

Zarządzenie nr 14 z 2022 r.