REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA DIP 2020

Zarządzenie nr 1 z 2020 r.

Zarządzenie nr 2 z 2020 r.

Zarządzenie nr 3 z 2020 r.

Zarządzenie nr 4 z 2020 r.

Zarządzenie nr 5 z 2020 r.

Zarządzenie nr 6 z 2020 r.

Zarządzenie nr 7 z 2020 r.

Zarządzenie nr 8 z 2020 r.

Zarządzenie nr 9 z 2020 r.

Zarządzenie nr 10 z 2020 r.

Zarządzenie nr 11 z 2020 r.

Zarządzenie nr 12 z 2020 r.

Zarządzenie nr 13 z 2020 r.

Zarządzenie nr 14 z 2020 r.

Zarządzenie nr 15 z 2020 r.

Zarządzenie nr 16 z 2020 r.

Zarządzenie nr 17 z 2020 r.

Zarządzenie nr 18 z 2020 r.

Zarządzenie nr 19 z 2020 r.

Zarządzenie nr 20 z 2020 r.

Zarządzenie nr 21 z 2020 r.

Zarządzenie nr 22 z 2020 r.

Zarządzenie nr 23 z 2020 r.

Zarządzenie nr 24 z 2020 r.

Zarządzenie nr 25 z 2020 r.

Zarządzenie nr 26 z 2020 r.

Zarządzenie nr 27 z 2020 r.

Zarządzenie nr 28 z 2020 r.

Zarządzenie nr 29 z 2020 r.

Zarządzenie nr 30 z 2020 r.

Zarządzenie nr 31 z 2020 r.

Zarządzenie nr 32 z 2020 r.

Zarządzenie nr 33 z 2020 r.

Zarządzenie nr 34 z 2020 r.