REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA DIP 2016

Zarządzenie nr 1 rok 2016

Zarządzenie nr 2 rok 2016

Zarządzenie nr 3 rok 2016

Załącznik 3

Zarządzenie nr 4 rok 2016

Załącznik 4

Zarządzenie nr 5 rok 2016

Zarządzenie nr 6 rok 2016

Zarządzenie nr 7 rok 2016

Zarządzenie nr 8 rok 2016

Zarządzenie nr 9 rok 2016

Zarządzenie nr 10 rok 2016

Zarządzenie nr 12 rok 2016

Zarządzenie nr 11 rok 2016

Zarządzenie nr 13 rok 2016

Zarządzenie nr 14 z 2016 roku

Zarządzenie nr 15 z 2016 roku

Zarządzenie nr 16 rok 2016

Zarządzenie nr 17 z 2016 roku

Zarządzenie nr 18 z 2016 roku

Zarządzenie nr 19 rok 2016

Zarządzenie nr 20 rok 2016

Zarządzenie nr 21 z 2016 roku

Zarządzenie nr 22 rok 2016

Zarządzenie nr 23 rok 2016

Zarządzenie nr 24 z 2016 roku

Zarządzenie nr 25 rok 2016

Zarządzenie nr 26 rok 2016

Zarządzenie nr 27 rok 2016

Zarządzenie nr 28 rok 2016

Zarządzenie nr 29 rok 2016

Zarządzenie nr 30 rok 2016

Zarządzenie nr 31 rok 2016

Zarządzenie nr 32 rok 2016

Zarządzenie nr 33 rok 2016

Zarządzenie nr 34 rok 2016

Zarządzenie nr 35 rok 2016

Zarządzenie nr 36 rok 2016

Zarządzenie nr 37 rok 2016

Zarządzenie nr 38 rok 2016

Zarządzenie nr 39 rok 2016

Zarządzenie nr 40 rok 2016

Zarządzenie nr 41 rok 2016

Zarządzenie nr 42 rok 2016

Zarządzenie nr 43 rok 2016

Zarządzenie nr 44 rok 2016

Zarządzenie nr 45 rok 2016

Zarządzenie nr 46 rok 2016

Zarządzenie nr 47 rok 2016

Zarządzenie nr 48 rok 2016

Zarządzenie nr 49 rok 2016

Zarządzenie nr 50 rok 2016

Zarządzenie nr 51 rok 2016

Zarządzenie nr 52 rok 2016

Zarządzenie nr 53 rok 2016

Zarządzenie nr 54 rok 2016

Zarządzenie nr 55 rok 2016

Zarządzenie nr 56 rok 2016

Zarządzenie nr 58 z 2016 r.

Zarządzenie nr 60 z 2016 r

Zarządzenie nr 61 z 2016 r

Zarządzenie nr 62 z 2016 r.

Zarządzenie nr 66 z 2016 r

Zarządzenie nr 69 z 2016 r

Zarządzenie nr 70 z 2016

Zarządzenie nr 75 z 2016 r

Zarządzenie nr 76 z 2016 r.

Zarządzenie nr 77 z 2016 r

Zarządzenie nr 78 z 2016 r

Zarządzenie nr 79 z 2016 r

Zarządzenie nr 87 rok 2016

Zarządzenie nr 88 z 2016 r

Zarządzenie nr 89 rok 2016

Zarządzenie nr 91 rok 2016