Wiadomości

21 września 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o odblokowaniu części wolnych środków w Poddziałaniu 1.5.1. Kwota 12 338 076,27 PLN została przeznaczona na wybór do dofinansowania kolejnych projektów, które spełniły kryteria wyboru, lecz ze względu na wyczerpanie alokacji w naborze nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21, nie zostały wybrane do dofinansowania. Są to projekty, które uzyskały podczas oceny merytorycznej 14, 13 i 12 punktów, tj. projekty plasujące się na liście na miejscach 623-672 na łączną wartość dofinansowania 12 338 076,27 PLN.

 

Projekty wybrane do dofinansowania (wyniki konkursu):

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru– aktualizacja 21.09.2022 r.  

 

Więcej informacji na temat przedmiotowego konkursu