Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

 

zakończyła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach

Schematu 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

 

(nr naboru RPDS.03.03.01-IP.01-02-258/17)

 

W dniu 11 września 2017r. zarejestrowano 29 wniosków,

na łączną kwotę dofinansowania 67 349 101,02 PLN

 

Alokacja na konkurs: 22 666 373PLN

Alokacja została wyczerpana w 258 %