Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przypomina, iż od dnia 23.08.2017 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dokument jest dostępny m.in. na stronie http://dip.dolnyslask.pl/images/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_23.08.17.pdf

Ważną zmianą ujętą w nowych Wytycznych jest 
sposób upublicznienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy Wnioskodawca na własne ryzyko rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przeciwieństwie do wcześniejszych uregulowań w tym zakresie, dla postępowań wszczętych od dnia 23.08.2017 r. nie jest już dozwolona publikacja jedynie na własnej stronie internetowej Wnioskodawcy.

Zgodnie z przypisem 55 w sekcji 6.5.2 pkt 14 i 15) Wytycznych, publikacja taka powinna nastąpić na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu, a od 1 stycznia 2018 r. – na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego.

W przypadku projektów, dla których DIP nie zawarła jeszcze umowy o dofinansowanie (tj. w szczególności projektów w trakcie oceny, projektów przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, projektów umieszczonych na „listach rezerwowych”, projektów wybranych oczekujących na podpisanie umowy), do czasu uruchomienia przez IZ RPO WD właściwej strony internetowej, zapytania ofertowe dla Wnioskodawców DIP publikowane będą na stronie http://dip.dolnyslask.pl/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow.html . W celu umieszczenia odpowiedniego zapytania, zawierającego elementy opisane w sekcji 6.5.2 pkt 11 a) Wytycznych oraz adres na jaki należy kierować oferty, treść zapytania wraz z ewentualnymi załącznikami należy przesłać w formacie pdf
,doc lub docx na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W treści maila należy podać nazwę zamawiającego, tytuł zapytania ofertowego oraz wymagany termin publikacji.


Celem publikacji zapytania ofertowego w wymaganym przez Wnioskodawcę terminie, musi ono być przesłane najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem publikacji.
Wskazując ten termin, należy mieć na uwadze minimalne wymagania Wytycznych w zakresie terminów na składanie ofert.

DIP informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę ogłoszeń umieszczanych w ramach zapytań ofertowych. Udział DIP w publikacji zapytań ma wyłącznie charakter techniczny.