Wiadomości

 

Komunikat w sprawie naborów RPDS.01.05.01-IP.01-02-402/20 oraz RPDS.01.05.01-IP.01-02-403/20

 

 

Instrukcja podpisywania dokumentów elektronicznie podpisem zaufanym ! https://obywatel.gov.pl

Podpisane elektronicznie umowy mogą zostać zapisane z rozszerzeniem *.XML lub *.PDF.

Podpisywanie dokumentów elektronicznie profilem zaufanym EPUAP

 

 

Instrukcja postępowania przy składaniu wniosku w systemie SL 2014 dla RPDS.01.05.01-IP.01-02-402/20

W przypadku, gdy umowa została podpisana do 05.11.2020 WŁĄCZNIE:

402_20 - postępowanie przy wysyłce wniosku zaliczkowego

402_20 - postępowanie przy składaniu wniosku końcowego (po zaliczce)

 

W przypadku, gdy umowa została podpisana od 06.11.2020 WŁĄCZNIE:

402_20 - postępowanie przy wysyłce wniosku o płatność końcową

 

 

Instrukcja postępowania przy składaniu wniosku w systemie SL 2014 dla RPDS.01.05.01-IP.01-02-403/20

403_20 - postępowanie przy wysyłce wniosku o płatność końcową