Wiadomości

23 listopada 2020 r. Uchwałą nr 3042/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2021.

 

Harmonogram naborów wniosków na 2021 – 23.11.2020

Uchwała nr 3042/VI/20 

 

Archiwalne wersje harmonogramu