Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że dnia 13 lipca br., zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2020, został ogłoszony konkurs:

 

1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs horyzontalny (402/20)

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 20.07.2020 r. do godz. 15.00 dnia 22.07.2020 r.

lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na nabór.

 

Więcej informacji