Wiadomości

Aktualizacja na dzień 10.07.2020 r. godzina 14:30


Informacje dotyczące aktualnej sytuacji związanej z ponownym uruchomieniem naboru wniosków
dot. „Wsparcia dla MŚP dotkniętych skutkami COVID-19”.

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami przypominamy, że od godz. 8:00 dnia 13.07.2020 r. do godz. 22:00 dnia 19.07.2020r.
przewidywany jest czas wyłącznie na PRZYGOTOWANIE wniosku w systemie SNOW.

Otwarcie naboru nastąpi dopiero od 20.07.2020 r. o godzinie 8:00.