Badanie polegające na określeniu, opisie i ocenie bezpośrednich i pośrednich skutków danego przedsięwzięcia dla: człowieka oraz komponentów środowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziaływania między tymi elementami; dóbr materialnych i dziedzictwa kultury; ocena wpływu środowiska powinna być dokonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

Wydzielone przestrzennie obszary administracyjne lub funkcjonalne, które cechują się specyficznym zestawem uwarunkowań i cech społecznych, gospodarczych lub środowiskowych, decydujących o występowaniu na ich terenie strukturalnych barier rozwoju lub trwałych (możliwych do aktywowania) potencjałów rozwojowych, do których może być adresowana adekwatna interwencja publiczna.

Oprogramowanie dedykowane to oprogramowanie przygotowane na zamówienie konkretnego zamawiającego, z użyciem takich narzędzi jak projektowanie kodu źródłowego od podstaw celem:
a. wytworzenia oprogramowania o określonej funkcjonalności nie znajdującej się w standardowej ofercie producenta oprogramowania;
b. modyfikacji kodu źródłowego istniejącego oprogramowania dla spełnienia dodatkowych wymagań funkcjonalnych zamawiającego;
c. dodawania nowych modułów rozszerzających standardowe funkcje oprogramowania będącego w seryjnej sprzedaży;
d. dostosowania istniejącego lub wytworzenia nowego oprogramowania dopasowanego do specyficznych potrzeb technologicznych zamawiającego;
e. dostosowania istniejącego lub wytworzenia nowego oprogramowania ściśle związanego z profilem działalności zamawiającego.

Oprogramowanie dedykowane w odróżnieniu do oprogramowania seryjnego nie jest oprogramowaniem dostępnym w ofercie firmy z określonym nazwą, kategorią, cennikiem czy funkcjonalnością i musi zostać wytworzone w ramach zamówienia. Każde oprogramowanie, które nie występuje w ofercie jego producenta z określonym cennikiem, funkcjonalnością oraz nie było przedmiotem wcześniejszej sprzedaży jest oprogramowaniem dedykowanym.