Wiadomości

W dniu dzisiejszym rozstrzygnięto konkurs:

RPDS.01.02.02-IP.01-02-209/16

Oś priorytetowa 1

 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2

Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF”

Schemat 1.2 A 

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

 

Wyniki Konkursu 1.2.2 A:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/550-1-2-2-a.html

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oraz  konkurs:

RPDS.01.02.02-IP.01-02-210/16

Oś priorytetowa 1

 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2

Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF”

Schemat 1.2 B

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Termin naboru (składania wniosków):

 od godz. 8.00 dnia 02.01.2017r. do godz.15.00 dnia 02.03.2017r.

 

Wyniki Konkursu 1.2.2 B:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/551-1-2-2.html