Wiadomości

Szanowni Państwo,

rozstrzygnięto konkursy horyzontalne:

 

1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - konkurs horyzontalny (MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16

 

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów

Projekty znajdujące się na powyższej liście do pozycji 81 włącznie zostały rekomendowane do dofinansowania. Pozostałe projekty, ze względu na wyczerpanie przewidzianej na konkurs alokacji, nie zostały rekomendowane do dofinansowania.  

 

 

1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - konkurs horyzontalny (Mikroprzedsiębiorstwa do 2 lat) RPDS.01.05.01-IP.01-02-159/16

 

Wyniki oceny merytorycznej - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów

Wszystkie projekty na powyższej liście zostały rekomendowane do dofinansowania.