Wiadomości

Podsumowanie naboru nr RPDS.01.03.01-IP.01-02-418/21

Ilość złożonych wniosków: 10 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 267 523 700,20 zł

Procent wykorzystanej alokacji: 372 %