Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną konkursu 

1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.3

Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ

Schemat 1.3 A 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Schemat 1.3 B 

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

RPDS.01.03.03-IP.01-02-371/19

 

Wyniki oceny formalnej:

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - 29.05.2020 

 

Więcej informacji o konkursie 1.3 A i B