Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę merytoryczną konkursu 3.3.1 C

nabór nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-330/18

Typ 3.3.1 C

Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

 

Wyniki oceny merytorycznej:

W konkursie złożono wnioski w ramach dwóch obszarów interwencji:

 

1. OIRW - Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (oceniono merytorycznie 4 wnioski: wszystkie pozytywne)

Lista projektów, które spełniły wyniki wyboru OIRW – 11.10.2019 r.

 Dofinansowanie otrzymuje projekt plasujący się na 1 pozycji.

 

2. OIDB - Obszar Interwencji Doliny Baryczy (oceniono merytorycznie 5 wniosków: 4 pozytywne, 1 negatywny).

Lista projektów, które spełniły wyniki wyboru OIDB – 11.10.2019 r.

Dofinansowanie otrzymuje projekt plasujący się na 1 pozycji.

 

Informacja o składzie KOP

Fragment z protokołu KOP:

„Na liście projektów ocenionych pozytywnie figurują:

4 projekty z zakresu OIRW, których wartość dofinansowania wynosi łącznie: 13 879 270,13 PLN, co stanowi 313,88% przewidzianej alokacji,

4 projekty z zakresu OIDB , których wartość dofinansowania wynosi łącznie 18 993 577,55 PLN, co stanowi 239,97% przewidzianej alokacji.

Kwoty przewidzianej w ramach Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej wystarczy na dofinansowanie jednego projektu. Dofinansowanie otrzymuje zatem projekt plasujący się na 1 pozycji Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru (listy projektów ocenionych pozytywnie).

Kwoty przewidzianej w ramach Obszaru Interwencji Doliny Baryczy wystarczy na dofinansowanie jednego projektu. Dofinansowanie otrzymuje zatem projekt plasujący się na 1 pozycji Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru (listy projektów ocenionych pozytywnie).”

Projekty plasujące się na pozostałych miejscach list nie zostały wybrane do dofinansowania z powodu ograniczonej alokacji w tym konkursie.