Wiadomości

 

 

Nabór nr 327/18  1.2.2.A

Liczba zarejestrowanych wniosków:  61 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania:  78 750 461,96

Procent wykorzystanej alokacji: 372%