Wiadomości

W dniu 11 października  2018 r. uchwałą nr 6069/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

Harmonogram naborów na 2019 przyjęty uchwałą 6069_V_18 z dnia 11-10-2018Uchwała nr 6069_V_18 wraz z uzasadnieniem – Harmonogram naborów 2019