Nabór nr 326/18    3.3.3.E

Liczba zarejestrowanych wniosków:  1 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania:  5 210 416,11

Procent wykorzystanej alokacji: 85 %