Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że w dniu  12 kwietnia 2018 r.  odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020

 

Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w kryteriach wyboru projektów przyjętych poprzednimi uchwałami komitetu,

zmiany w Planach działań dla wszystkich osi EFS oraz zmiany w Regulaminie KM RPO WD.

 

Szczegółowe informacje:

http://rpo.dolnyslask.pl/xxii-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-rpo-wd-2014-2020/

 

Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 z dnia 12.04.2018r.