Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

zakończyła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach naboru nr:

 RPDS.01.03.03-IP.01-02-279/17:

 

Schemat 1.3 A 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych

 w dniu 06 kwietnia 2018r. zarejestrowano 1 wnioskek,

alokacja - schemat 1.3 A : 7 912 091 zł 

 

Schemat 1.3 B 

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców

W dniu 06 kwietnia 2018r. zarejestrowano 2 wnioski,

 

alokacja - schemat 1.3 B : 4 837 248 

Wnioskowana kwota dofinansowania:  10 323 037,42 zł