Wiadomości

28 marca 2018 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali pierwszą umowę na preferencyjne pożyczki dla osób chcących założyć swój własny biznes, z wyłonionym pośrednikiem finansowym – Funduszem Regionu Wałbrzyskiego.

FRW otrzymał do rozdysponowania na rzecz Ostatecznych Odbiorców kwotę 6,1 mln zł. Maksymalna kwota oferowanej pożyczki to 80 tys. zł, a okres spłaty do 7 lat. Pożyczki będą udzielane na preferencyjnych warunkach, bez opłat i prowizji za założenie wniosku czy uruchomienie pożyczki z oprocentowaniem na poziomie około 0,17% rocznie.

Powierzone środki   obejmują pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Dolnoślązaków i skierowane są do osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób po 50. roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Fundusz pożyczkowy wspierający rynek pracy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dysponuje nimi Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca we współpracy z BGK, który pełni rolę Menadżera Funduszu.

Zależy nam na rozwoju przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku. Pożyczki zwrotne ze względu na niskie koszty, a także na korzystniejsze niż rynkowe oprocentowanie, to dobry sposób finansowania dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swój biznes. Dlatego tą formą wsparcia pragniemy zainteresować szczególnie nowych przedsiębiorców, którzy maja pomysł na biznes  i  borykają się z brakiem kapitału na rozwój, czy też  innowacje w swojej firmie, którzy nie otrzymaliby wsparcia w komercyjnych bankach. Pożyczki są udzielane poprzez m.in. regionalnego pośrednika finansowego, który dobrze zna specyfikę  przedsiębiorczych Dolnoślązaków – Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informacja BGK

Kontakt do pośrednika finansowego - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Druga umowa z Polską Fundacją Przedsiębiorczości została podpisana w dniu 18 kwietnia 2018.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości otrzyma do rozdysponowania kwotę 3,04 mln zł.

Kontakt do pośrednika finansowego - Polska Fundacja Przedsiębiorczości

1

2