Wiadomości

W dniu 30.01.2018r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

odbędzie się spotkanie dla potencjalnych Wnioskodawców

konkursu 3.5 A,B  Wysokosprawna Kogeneracja

 

Schemat 3.5.A

Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami

Schemat 3.5.B

Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

 

zapisy on-line