Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że zmienia się sposób upublicznienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, określony w komunikacie z 5 września 2017 roku

http://dip.dolnyslask.pl/wiadomosci/748-komunikat-dla-wnioskodawcow-rpo-wd-2014-2020-w-zakresie-publikacji-zapytan-ofertowych-zgodnie-z-obowiazujacymi-wytycznymi-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow.html

Od 15 listopada 2017 roku w przypadku projektów, dla których w ramach RPO WD nie zawarto umowy (tj. w szczególności projektów w trakcie oceny, projektów umieszczonych na „listach rezerwowych”, projektów wybranych oczekujących na podpisanie umowy), wszystkie nowe zapytania ofertowe publikowane będą na stronie www.zamowieniarpo.dolnyslask.pl

 

Instrukcja dotycząca logowania i publikowania informacji dostępna jest na powyższej stronie.

 

Dla postępowań wszczętych przed 15.11.2017 r. - do czasu ich zakończenia -  obowiązująca jest dotychczasowa strona DIP tj. zakładka „Zapytania ofertowe Wnioskodawców”, na niej należy umieszczać ewentualne zmiany w treści zapytania ofertowego, pytania oraz odpowiedzi dotyczące postępowania, jak również informację o jego wyniku.