Wiadomości

 

Z przyczyn technicznych spotkanie jest odwołane !!

 

 

 

W dniu 16.11.2017r. 

w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

odbędzie się spotkanie dla potencjalnych Wnioskodawców konkursu 1.5 A

 

Schemat 1.5 A (rzemieślnicy)

"Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP"