Wiadomości

W piątek 27 października odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds.przedsiębiorczości i innowacji  Komitetu Monitorującego RPO WD.

Gospodarzem spotkania była Dolnośląska Instytucja Pośredniczącaa spotkanie otworzyła dyrektor Renata Granowska.

spotkaniu oprócz przedstawicieli Grupy Roboczej ds. przedsiębiorczości i innowacji KM RPO WD brali udział przedstawiciele BGK oraz przedstawiciele  pośredników finansowych wdrażających instrumenty finansowe na Dolnym Śląsku w ramach działania 1.5 RPO WD:

  1. Konsorcjum Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.- Lider konsorcjum oraz Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Uczestnik Konsorcjum
  2. Polska Fundacja Przedsiębiorczości
  3. Konsorcjum Fundusz Regionu Wałbrzyskiego - Lider Konsorcjum oraz Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A - Uczestnik konsorcjum
  4. Konsorcjum ECDF S A -Lider Konsorcjum oraz MEGA SONIC S. A - Uczestnik Konsorcjum
  5. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S. A

Spotkanie było poświęcone omówieniu zasad udzielania preferencyjnych pożyczek dla Firm działających na terenie Dolnego Śląska.

 

strona Konfederacji Lewiatan:

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2017/1/pozyczki_unijne_w_woj_dolnoslaskim_juz_dostepne