Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje o roztrzygnięciu konkursu:

 

RPDS.01.04.01-IP.01-02-224/17

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.4
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.4.1
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.4 A
Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

 

 

Wyniki Konkursu:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/621-1-4-1-a-tworzenie-nowych-modeli-biznesowych-msp-konkurs-horyzontalny-3.html