Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru:  

 

nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-238/16 

 

Schematu 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

`

zostaje wydłużony do 29.12.2017r.