Wiadomości

Rozstrzygnięto konkurs w ramach:

RPDS.01.04.01-IP.01-02-216/16

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.4
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.4.2
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”

Schemat 1.4 B
Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw

 

Wyniki Konkursu:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/600-1-4-2-b-a-b-zwiekszenie-miedzynarodowej-ekspansji-msp-poprzez-wdrozenie-nowych-modeli-biznesowych-oraz-zwiekszenia-ekspansji-na-rynki-zewnetrzne-konkurs-zit-wrof.html