Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

zakończyła procedurę odwoławczą dla wniosków o dofinansowanie dla konkursu 1.5 A

(nabór RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16)

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (20.10.2017)

Lista uwzględnia zakończoną procedurę odwoławczą.

Projekty wskazane od pozycji 1 do 85 otrzymają dofinansowanie, w ramach środków z alokacji przyznanej dla przedmiotowego naboru.

Projekty od 86 pozycji do 105, otrzymają środki  przyznane decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.09.2017r.

W związku z powyższym, dofinansowanie otrzymają projekty, które uzyskały w ramach oceny min 29 punktów i znajdują się na pozycja od 1 do 105 listy rankingowej.

 

Link do strony konkursu 1.5 A (nabór RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16)