Wiadomości

finanse

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 znacznie więcej środków będzie pochodzić z instrumentów finansowych, „odnawialnych”. Najbliższe lata dla przedsiębiorców to więcej  preferencyjnych form dofinansowania w formie pożyczki unijnej, kredytu czy poręczenia. W tym systemie pieniądze będą mogły być wykorzystywane wielokrotnie przez przedsiębiorców, a nie jak w przypadku dotacji – tylko raz. Pomoc będzie udzielana także po roku 2020 – wyjaśnia Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

W ramach działań RPO WD związanych z osią priorytetową 1–Przedsiębiorstwa i innowacje  oraz osią priorytetową 3-Gospodarka niskoemisyjna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostały przygotowane nowe rozwiązania finansowe, mające na celu wsparcie dolnośląskich przedsiębiorców.

Są to  propozycje zarówno np. dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność  (start-up)  jak i dla tych którzy  mają zbyt krótka historię (istnieją poniżej 2 lat). Uzyskanie w tym wypadku kredytu w banku jest niemożliwe lub wiąże się z niekorzystnymi warunkami, wysokim oprocentowaniem i wysoka marżą. Z instrumentów finansowych będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca  z sektora MŚP.

Preferowane będą działalności, które dotyczą zwiększenia innowacyjności produktów i procesów oraz projekty przyczyniające się do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku.

Poszczególne instrumenty finansowe jak pożyczki, mikropożyczki, poręczenia i reporęczenia, są realizowane  przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” oraz przez wybranych do pomocy instytucji finansowych pełniących rolę pośredników finansowych.

Otrzymanie pożyczki unijnej wiąże się z mniejszymi wymaganiami i formalnościami. Pożyczki posiadają bardzo niskie oprocentowanie i atrakcyjne warunki spłaty. Podstawowe parametry oferowanych produktów finansowych:

 • stałe oprocentowanie pożyczki (od 1,83 % dla mikroprzedsiębiorstw i od 2,83% dla pozostałych podmiotów)
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres spłaty pożyczki do 5 lat
 • okres 6 miesięcy karencji w spłacie rat kapitałowych

 

Pośrednicy finansowi działający na terenie województwa dolnośląskiego to:

 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna
 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
 • ECDF SA
 • Mega Sonic SA
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 • Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG"
 • Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

 

Szczegółowo o zasadności działań opowiada dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej Renata Granowska w artykule który ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu wczorajszym (17.10.2017)

http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/1078716,instrumenty-zwrotne-sa-bardziej-efektywne-niz-dotacje.html

Pełna oferta dotycząca instrumentów finansowych dostępna na stronie

https://rpo.bgk.pl/rpo/inwestycje-innowacje-energetyka/