Wiadomości

 1

W dniu 11.10.2017r. Pan Marszałek Cezary Przybylski wraz Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Panią Renatą Granowską, podpisali  kolejne umowy na kompleksową termomodernizację energetyczną w budynkach mieszkalnych w  kilkunastu lokalizacjach  na Dolnym Śląsku, realizowaną w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. (Działanie 3.3-Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym).

Podpisane umowy dotyczyły środków przyznanych dla Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

 

Dzięki realizacji wspomnianych projektów około 750 gospodarstw domowych skorzysta z zaplanowanej termomodernizacji,  których powierzchnia użytkowa wynosi ponad  44 000 m², pozwoli to na oszczędność  energii elektrycznej (ponad 17 MW / rok), oraz cieplnej (prawie 21 000 GJ / rok), i zredukować emisję gazów cieplarnianych (ponad 1500 ton równoważnika CO2 rocznie).

W wyniku  przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych  budynki zostaną zabezpieczone przed utratą ciepła, zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, a co za tym idzie obniżą koszty użytkowania budynku  i jednocześnie poprawią komfort termiczny  mieszkańców.

Na prace termomodernizacyjne składają się m. in.:

  • ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu oraz dachu,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED,
  • modernizacja instalacji c.o. i systemu wentylacji.

 tabela

2

3

4