Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, że termin oceny formalnej wniosków w ramach naboru

nr  "RPDS.01.02.01-IP.01-02-239/16 Schematu 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw"

zostaje wydłużony do 14.11.2017 r.