Wiadomości

Rozstrzygnięto konkurs w ramach:

RPDS.01.04.02-IP.01-02-218/16

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.4
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.4.2
„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”

Schemat 1.4 B
Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne
c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa

 

Wyniki Konkursu:

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/603-1-4-2-b-c-zwiekszenie-miedzynarodowej-ekspansji-msp-poprzez-wdrozenie-nowych-modeli-biznesowych-oraz-zwiekszenia-ekspansji-na-rynki-zewnetrzne-konkurs-zit-wrof.html