Wiadomości

DPP

 W dniu dzisiejszym (31.08.2017r.) zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

na rok 2017 został ogłoszony kolejny konkurs:

 

1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - konkurs horyzontalny (MŚP- rzemieślnicy)

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dostępną w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.