Wiadomości

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

zakończyła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach

Schematu 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

 

(nr naboru RPDS.01.02.01-IP.01-02-238/17)

 

W dniu 28 sierpnia 2017r. zarejestrowano 165 wniosków,

na łączną kwotę dofinansowania 2 958 883 565,72  PLN *

 

Alokacja na konkurs: 84 466 000 PLN

Alokacja została wyczerpana w 3503,05*

 

* kwota dofinansowania oraz procent wykorzystanej alokacji są zawyżone, ze względu na błędnie określony poziom dofinansowania w jednym z zarejestrowanych wniosków.