Wiadomości

System SNOW (system naborów i obsługi wniosków)


jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFRR w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Dedykowany jest również dla pracowników obsługujących wnioskodawców oraz ekspertów, oceniających wnioski. System informatyczny (SNOW) służy do wspierania działań związanych z obsługą projektu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, aż do momentu wyboru wniosku do dofinansowania.

Aby skorzystać z systemu, wejdź na stronę: https://snow-dip.dolnyslask.pl/

 

Za pomocą SNOW możesz:

  • Wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach aktywnego naboru do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (zwanej: IOK);
  • Poprawić zwolniony do edycji wniosek wraz z załącznikami i ponownie odesłać go do IOK.
  • Gromadzić w jednym miejscu wnioski i związaną z nimi korespondencję, zarówno u wnioskodawcy jak również u pracowników IOK.

 

Pomoc w systemie SNOW w zakresie konkursów ogłaszanych przez DIP:

W przypadku problemów technicznych zaleca się kontakt z działem wsparcia technicznego: pn.-pt. 07:30-15:30, tel. (71) 776-58-08

Wsparcie techniczne obejmuje jedynie problemy związane z obsługą i nieprawidłowościami w funkcjonowaniu systemu, pojawiające się podczas jego użytkowania. Wsparcie techniczne nie służy wyjaśnieniu kwestii merytorycznych związanych z wypełnianymi wnioskami lub fiszkami.

Problemy w zakresie merytorycznym należy kierować do Działu Informacji i Promocji DIP.

 

 

SL2014


SL2014 (aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego) jest systemem prowadzonym na poziomie krajowym i wspiera realizację wszystkich programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Z SL2014 połączone są systemy informatyczne prowadzone w ramach poszczególnych programów.

Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie w celu rozliczenia projektów musisz korzystać z systemu SL2014.

System dostępny jest pod adresem: https://sl2014.gov.pl 

 

System SL2014 umożliwia Ci:

  • obsługę projektu od momentu podpisania umowy;
  • składanie wniosków o płatność;
  • kontaktowanie się z instytucją odpowiedzialną za działanie lub poddziałanie, z którego otrzymałeś dofinansowanie na realizację swojego projektu.

Dostęp do systemu uzyskasz w momencie rejestracji Twojej umowy/decyzji o dofinansowanie w systemie przez instytucję udzielającą wsparcia. Po jej zapisaniu w systemie wszystkim osobom upoważnionym do wykonywania w Twoim imieniu czynności w SL2014, które zgłosiłeś przekazując Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej zostaną utworzone konta w Aplikacji obsługi wniosków o płatność. Na adresy email podane na Wnioskach o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej zostaną przesłane wiadomości o utworzeniu kont. Od tego momentu osoby uprawnione będą mogły pracować w systemie tworząc wnioski o płatność, harmonogramy płatności, korzystać z modułu korespondencja itd.

 

Ważne: Logowanie do systemu odbywa się wyłącznie za pomocą ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego, czyli każda z osób uprawnionych, aby móc pracować w systemie musi mieć profil zaufany ePUAP lub inny certyfikat kwalifikowany.

Logowanie za pomocą loginu i hasła (trzeci sposób logowania) dostępny jest tylko w przypadku awarii ePUAP (jest to awaryjny sposób logowania). W tym przypadku Loginem jest Twój nr PESEL (lub adres e-mail dla Beneficjentów zagranicznych), a hasło należy uzyskać poprzez wybór opcji „Wyślij hasło” dostępnej na stronie logowania do systemu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pracy w systemie zachęcamy do zapoznania się z multimedialną instrukcją SL2014 oraz Podręcznikiem Beneficjenta. Podręcznik Beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności Systemu użytkownikom upoważnionym do jego obsługi. 

 

Pomoc w systemie SL2014:

W sprawie problemów merytorycznych związanych z rozliczaniem projektów w SL2014 należy się kontaktować z opiekunami projektów, natomiast problemy techniczne należy zgłaszać wysyłając Formularz zgłaszania problemów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz zgłaszania problemów