Wiadomości

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wzór promesy kredytowej

Wzór promesy leasingowej

Oświadczenie VAT dla Partnera

Oświadczenie VAT dla podmiotu realizującego projekt

Oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy