Wiadomości

27 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o odblokowaniu części wolnych środków w Poddziałaniu 1.5.1. Kwota 9 669 451,58 PLN została przeznaczona na wybór do dofinansowania kolejnych projektów, które spełniły kryteria wyboru, lecz ze względu na wyczerpanie alokacji w naborze nr RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21, nie zostały wybrane do dofinansowania. Są to projekty, które uzyskały podczas oceny merytorycznej 16 i 15 punktów, tj. projekty plasujące się na liście na miejscach 575-622 na łączną wartość dofinansowania 9 669 451,58 PLN.

 

Projekty wybrane do dofinansowania (wyniki konkursu):

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru– aktualizacja 27.06.2022 r. 

 

Więcej informacji na temat przedmiotowego konkursu