Wiadomości

szkolenie 22.06.22

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu rozliczania i kontroli projektów, które zostało zorganizowane na prośbę Wnioskodawców, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu 1.5 D „Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” (420/21).

 

Szkolenie będzie składało się z dwóch części:

1. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność

2. Udzielanie zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności.

 

Szkolenie odbędzie się 22.06.2022 r.  o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (ul. Strzegomska 2-4, I piętro).

 

 

Zapisz się już teraz

(ilość miejsc jest ograniczona)