Wiadomości

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało dla beneficjentów zestaw aktualnych zaleceń dotyczących widocznego eksponowania źródła finansowania projektów unijnych oraz właściwego prowadzenia działań promujących fundusze europejskie.

 

W myśl tych zaleceń beneficjenci organizujący wydarzenia promocyjne powinni zadbać o właściwe i widoczne informowanie uczestników tych wydarzeń o dofinasowaniu jakie otrzymali z Unii Europejskiej.

Celem ułatwienia przestrzegania zasad spójnego przekazu oraz eksponowania symbolu Unii Europejskiej podczas organizacji wydarzeń informacyjnych i promocyjnych powstała tzw.

 

Lista kontrolna  

Jednym z jej elementów jest m.in. komunikacja i współpraca z przedstawicielami KE.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami i ich stosowanie.