Wiadomości

24 stycznia 2022 r. Uchwałą nr 4824/VI/22  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2022.

 

Harmonogram naborów wniosków na 2022 r.- 24.01.2022

Uchwała nr 4824/VI/22 

 

 

Wersje archiwalne z 2021 r.