Wiadomości

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w naborze 1.5 DWsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

Ocena formalna: 

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej- 29.10.2021 r.

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny formalnej- 29.10.2021 r.

 

Więcej informacji na temat konkursu