Wiadomości

 

Podsumowanie naboru nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-421/21

Ilość złożonych wniosków: 9 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 34 965 149,19

Procent wykorzystanej alokacji: 117 %